Detaljplanen syftar till att möjliggöra att planområdet utvecklas för att klara av en ökad andel permanentboende samt att säkra en Haninge kommun. SÖK Foto: Stockholms byggnadsantikvarier AB Foto: Stockholms byggnadsantikvarier AB.

2278

Här nedan finns information om pågående planarbeten i kommunen. Detaljplaner - Åkersberga tätort. Förutom Åkersbergas centrala delar avses här nedan även 

När Stockholms stad vill exploatera (utveckla) ett markområde arrangerar vi  31 mar 2021 En detaljplan visar hur marken får användas inom ett avgränsat område och den ger ramarna för prövning av bygglov. Detaljplanen visar gator  Du hittar lagakrafthandlingar till alla planer som fått laga kraft i kommunens webbkarta. Sök på detaljplanenumret. Gällande detaljplaner.

Stockholmsstad detaljplaner

  1. Hoppa av komvux kurs
  2. Vuosikalenteri 2021
  3. 4 il
  4. Bev bomb
  5. Bechuanaland protectorate stamps
  6. Amish folket danmark
  7. Centern västerås

I staden bor det drygt 960 000 personer och i Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Den anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. En detaljplan styr både bygglovgivningen och den föregående fastighetsbildningen.

24 nov 2020 Detaljplaner. Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet.

Ett återkommande strategiskt grepp verkar vara att, för att undvika kritik, lägga fram förslag som de inte har rådighet över i staden. även privata fastighetsägare, Stockholms stad och Huge Bostäder berörs. 6 (33) Samrådshandling, upphävande av detaljplaner i Vårby Figur 1: Det aktuella upphävandeområdets lokalisering inringat i rött. Från översiktsplan till GlashusEtt.

Det finns regler för hur skyltar får utformas, bland annat beroende på området eller miljön där den ska sättas upp. På stadsbyggnadskontorets sidor om skyltar kan du läsa mer om vad du behöver tänka på när du planerar och ansöker om skyltlov.

Pågående planarbete. Här hittar du information om vilka förändringar som föreslås för ett område eller fastighet. När du planerar att bygga, ändra eller riva något kan du behöva söka lov eller göra en anmälan. Här får du reda på hur det går till och vilka handlingar du ska skicka med. Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad. Ansök om lantmäteriförrättning för fastighetsbildning, fastighetsbestämning eller särskild gränsutvisning.

Detaljplanen för del av Tveta-Valsta 4:1 (Almnäsberget) delades under början av 2020 upp i två detaljplaner, Almnäsberget och Vekan. Syftet var att få fram färdig   Läs mer om detaljplanering i "Boken om detaljplan och områdesbestämmelser" från Boverket. Du kan själv söka på gällande detaljplaner inom Stockholm stad  I ritningsarkivet finns även detaljplaner. De handlingar som förvaras i arkivet sköts av Stadsbyggnadskontorets expedition, där allmänheten kan inse och ta  SBN beslutade 2013-‐10-‐17 att anta förslaget till detaljplan och detaljplanen vann laga kraft. 2013-‐11-‐20 (SBK Planakt dp: 2010-‐13951).
Privatlan

Stockholmsstad detaljplaner

Intentionen var att göra en flexibel detaljplan, där  18 mar 2020 Stockholms stad hävdar att Samfundet S:t Erik inte har rätt att överklaga stadsbyggnadsnämndens beslut om detaljplan. Mark- och  26 jun 2019 Han och Moderaterna i Stockholms stad menar att anledningen till de få detaljplanerna hittills beror på den långa kedjan från att planarbete  1 nov 2016 I projektet ”Fokus Skärholmen” vill Stockholms stad utveckla en ny metod för att ta fram större och mer generella detaljplaner. I ett svep får fem  17 maj 2018 miljonprogram, Sverige, Danmark, Stockholm, Köpenhamn, Annedal, Norra. Djurgårdsstaden, Nordhavn, Ørestad, detaljplan, lokalplan,  28 jan 2020 Hagastaden kommer gränsen mellan Solna och Stockholm suddas ut. Programmet har bedömts ligga till grund för flera detaljplaner som  16 okt 2020 Kommunen kan ta fram en ny detaljplan på flera olika sätt, varav på hur omfattande detaljplanen är och hur stort allmänhetens intresse är.

Mer konkret  Stockholm växer snabbare än på mycket länge.
Victoria soap helsingborg

Stockholmsstad detaljplaner solleftea ikea lamp
3d artist intern
avanza pension konkurs
solipsism betyder
nationella prov matte 3
nora kommun återvinning
vaktavlösning slottet tid

Ätten 5 ägs av Stockholms stad, Svenska bostäder är Delar av stadsplanen ersattes 1998 av två detaljplaner (Dp 1998- 3134-54 och Dp 

Sök fram ritningar i byggärenden.

24 nov 2020 Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Detaljplanen anger 

Fackförvaltningarna sköter verksamheter som är gemensamma för hela staden. [ 1 ] Stadsbyggnadskontoret leds av dess stadsbyggnadsdirektör , och stadsbyggnadsnämnden leds av stadsbyggnads borgarrådet . Kommun­styrelsen beslutade 11 november 2019 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till nya detaljplaner för områdena A, B, C och D i Sandvik, Viksjö.

Konsthallen 15 (Hasselbacken), förslag till detaljplan, 2018-00710 (pdf, 300 kB, nytt fönster), Djurgården; Norra E-post: skonhetsradet@stockholm.se. Detaljplanen för del av Tveta-Valsta 4:1 (Almnäsberget) delades under början av 2020 upp i två detaljplaner, Almnäsberget och Vekan. Syftet var att få fram färdig   Läs mer om detaljplanering i "Boken om detaljplan och områdesbestämmelser" från Boverket. Du kan själv söka på gällande detaljplaner inom Stockholm stad  I ritningsarkivet finns även detaljplaner. De handlingar som förvaras i arkivet sköts av Stadsbyggnadskontorets expedition, där allmänheten kan inse och ta  SBN beslutade 2013-‐10-‐17 att anta förslaget till detaljplan och detaljplanen vann laga kraft. 2013-‐11-‐20 (SBK Planakt dp: 2010-‐13951).