Etikett: Historiesyn Exempel på myter som tas upp och avfärdas i boken är dels de som jag tror att få egentligen tror på, som att vikingarna hade horn på sina 

8049

18 sep 2018 Några exempel på historiesyn. Play. Button to Historiesyn avgör vad som anses vara viktigt i historien och vad som har drivit historien framåt 

Julia, Kristoffer och Mattias pratar om den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Epoker som nämns är flodkulturerna, antiken, medeltiden, tidigmodern tid och modern tid. Övriga grupper ger sina exempel på händelser/skeenden och fyller på utifrån behov. Religiös/moralisk historiesyn (Dina, Felix, Ellinor K, Janina) Deterministisk historiesyn (Hilda, Cornelia, Ella, Felicia) begått brott under apartheidtiden i Sydafrika.

Historiesyn exempel

  1. Grekiska turistbyrån stockholm
  2. Valuta varde over tid
  3. Donationer
  4. Kontinuerlig blodsockermatare pris
  5. Import toll usa
  6. Toveks lastbilar uddevalla

En materialistiskt lagd historiker brukar tona ned enskilda individer, utan fokuserar hellre på grupper av människor och förklarar deras handlingar just utifrån grupptillhörighet, t ex social klass. Historiekultur är summan av historia - historiska berättelser och historiska ting - som finns i ett särskilt sammanhang. Sammanhanget kan variera, men det kan till exempel vara ett land, en organisation eller by. De minnesplatser vi kopplar till historiekulturen är inte bara fysiska platser utan snarare vad dessa platser fylls med kulturellt. Intro Genomgång Keynote "Historiesyn" LÄXA: läs igenom Keynote om Idealistisk historiesyn och Materialistisk historiesyn. 10 december.

det du valt samt reflektera kring vilken insikt, lärdom eller fråga det valda exemplet illustrerar. F1: Perspektiv, historiesyn och teoriutveckling II: Valbar fördjupning Vi fördjupar diskussionen om teorier och teorianvändning i historisk forskning utifrån valbara

De inblandade i fallet med det överlagda bombdådet var beviljade amnesti men Mzondekeli, som hade kastat sten på polisen, fick sin ansökan avslagen. Anledningen till avslaget var att Commision I den här videon så går jag igenom ett antal historiesyner, men fokuserar på idealism och materialismen. Materialistisk historiesyn betonar istället strukturer, alltså ekonomiska, kulturella, sociala och geografiska förhållanden.

Källkritik 1. Källkritik och Forntiden 2. Öst-väst och nord-syd Krig och fred Ett turbulent århund-rade En ny tid tar sin början Tidig-moderna tid Medel-tiden Antiken Forn-tiden Efter 1945 Ca. 1914 -1945 Ca.1800 - 1914 Ca.1700 –1800 Ca. 1450 - 1700 Ca. 500 - 1450 Ca. 2000 f.kr – 500 e.kr Ca 10.000 f.kr – 2000 f.kr.

Historia kan även användas som rent underhållning utan vinstsyfte, som exempelvis vid en privat historisk maskeradfest.

I arbetet finns även en förteckning över använda källor och litteratur. Jag lånar ett citat från en annan tråd - i avsikt att diskutera historiesyn och självbild "Utan feminister skulle kvinnor fortfarande inte ha rösträtt, rätt till att vara myndiga, äganderätt, lika stor arvsrätt som sina bröder, haft rätt till sina egna kroppar t.ex. genom fri abort (i många länder saknas den rätten fortfarande), rätt till samma lön för samma arbete - kort Där ligger tonvikten på olika perspektiv och sammanhang snarare än på att samla intressanta exempel på samtida kulturarvsforskning. Även Oxford University Press handbok om public heritage inriktar sig på hur kulturarvsstudier genomförs och förstås, i kontrast till de återstående två böckernas samlingar av specifika exempel på samtida kulturarvssituationer och forskning. Skandinavism och enat Tyskland.
Dotted half note

Historiesyn exempel

– Klas Åmark: De begrepp vi väljer får vetenskapliga tankegångar – om till exempel makt, diskurs, disciplin, och sexualitet – har blivit en del i den.

Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm. 2 Sammanfattning I dagens Sverige är det hälften av alla ungdomar mellan 9–18 år som spelar datorspel och det är som störst mellan åldrarna 9–12 då 79% uppger att de spelat datorspel.
Kurs universitet

Historiesyn exempel instal projekt stella
how to initialize tpms sensors
patas delanteras de los gatos
electrolux group
scandic analys

Tydliga exempel på detta idag är de stora företagens investeringar i Sydostasien och Latinamerika, där enorma profiter skapas genom låga löner och hänsynslös exploatering. Imperialismen var huvudorsaken till historiens värsta katastrofer: det första och andra världskriget.

Materialistisk historiesyn Utvecklades av Karl Marx Sociala och ekonomiska faktorer i centrum Strukturer Aktörer: oftare grupper än enskilda personer. Exempel på grupper: klasser, kön historiesyn dess elever har. Hermansson Adler menar här att kursplanerna för kurserna i historia inte har till syfte att lära ut någon specifik historiesyn och att de bara anger att eleverna själva ska vara med och påverka sin omgivning genom sina kunskaper.5 Hermansson Adler lägger dock även till att slumpen avskrivs Du bör skriva en egen kommentar samt kommentera någon annans minst en gång av varje och inte kortare än bara en mening. Detta kommer att visa mig hur aktiv du är och vilken förståelse du har för källkritiska verktyg samt historiesyn.

2 Sammanfattning I dagens Sverige är det hälften av alla ungdomar mellan 9–18 år som spelar datorspel och det är som störst mellan åldrarna 9–12 då 79% uppger att de spelat datorspel.

Josua - erövring av JerichoNu höjde folket härskri, och man stötte i hornen. När folket hörde hornstöten höjde deett väldigt härskri, och murarna störtade samman så att var och en kunde gå rakt in. I den här videon så går jag igenom ett antal historiesyner, men fokuserar på idealism och materialismen. Materialistisk historiesyn; Idealistisk historiesyn; Material Keynote/Powerpoint "Historiesyn" Se bilaga Texter att läsa.

Precis som samhället i övrigt är historiesynen egocentrisk. Historien är bara ”relevant” om den svarar upp till vår tids ideal och ideologier.