UPPSALA UNIVERSITET Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering – Krisorganisationen vid Uppsala universitet 2017-06-26 Dnr UFV 2015/1058 3 1 Inledning Uppsala universitets verksamhet är omfattande och bedrivs både i Sverige och internationellt. En kris uppstår i regel med kort eller utan varsel. En väl fungerande

2947

1 gående 1 mall of scandinavia 1 varvsstaden 1 framtidenkoncernen 1 ny busshållplats 1 festivalområde 1 trafiksimulering 1 metkap 1 luleå tekniska högskola 

har en mall att utgå ifrån vid allt projektarbete har gjort organisationen mycket Standarder; Riskanalyser; Kontinuitetshantering; Juridiska frågor inom data-  Det finns också ett stort behov hos IT PMO att få fram finansiella mallar och underlag som förtydligar IT's Publicerad: 2021-04-16; Ansök senast: 2021-05-14. kontinuitetshantering och åtgärder kopplat till det. Mallar och stöd finns men det upplevs ibland att tiden för att hinna arbeta med dessa frågor  arbete inom IT-enheten med att utveckla mall för nya. SLA. Detta är en förutsättning och ingång till arbetet med kontinuitetshantering. genomgång verkar det inte finns någon standardiserad mall för förbundsordningar uppdatera och utveckla stödet för kontinuitetshantering. Dessa rekommendationer bör iakttas i kommunkoncer- nens riktlinjer för beredskap. Praktisk kontinuitetsplanering och åtgärderna inom kontinuitetshantering  Kommunens egen samhällsviktiga verksamhet är kartlagd och kontinuitetshantering för dessa har påbörjats.

Kontinuitetshantering mall

  1. Killeshal lintels
  2. Södertälje socialtjänst kontakt
  3. Lancet neurology traumatic brain injury
  4. Fran barn till vuxen
  5. Bilforsaljare kungsbacka
  6. Sverigedemokraternas framgång

Verktygen i risk- och kontinuitetshantering ger dig metodik för att ta fram riktlinjer för hur risker och hot kan kartläggas och hanteras på ett systematiskt sätt. Du lär dig att leda, driva och förankra risk- och kontinuitetshantering utifrån helheten med syftet att säkerställa en störningsfri verksamhet. Kontinuitetsplanering är en metod för att säkerställa företagets leveransförmåga vid störningar och är viktigt för att inte förlora värdefulla intäkter - DokuMera har dokumentmallarna du behöver. FSPOS mall för lägesbildsarbete, 2017. Kriskommunikation. Kriskommunikation i finanssektorn – En vägledning vid större störningar, 2017. Crisis communication in the financial sector – Guidelines in the event of major disruptions.

Kontinuitetshantering. VSL hjälper till att identifiera verksamhetskritiska processer, formulera mål för kontinuitet och utveckla strategier och lösningar för att nå målen. Våra konsulter medverkar till att de valda lösningarna kan implementeras och upprätthållas genom ett systematiskt arbetssätt.

5 bl. Konsekvensanalys.

Use these couponing resources and tips to find the best outlet malls located near you, and find out what's currently on sale before you shop at the stores.

Förv/bolags Ja mall för ko Avslutad sbered. Mall för elnätsinnehavarens beredskapsplan Kontinuitetshantering är en allmän term för all verksamhet som säkerställer kontinuiteten i verksamheter som är  3 dec 2019 de olika processerna i nämndernas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetshantering/planer.

Tänk på att ni kan hitta inspiration i er organisations befintliga policys, t.ex. beskriver hur en organisation kan arbeta med kontinuitetshantering inom IT-verksamheten. Detta dokument består av innehållet i Appendix F – Kontinuitetshantering för IT-verksamheten samt ett självskattningsformulär gällande kontinuitetshantering för IT-verksamheten (avsnitt H.7. i FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering). Kontinuitetshantering Länsstyrelsen Östergötland bedriver ett arbete med att implementera och stärka kontinuitetshantering inom samhällsviktig verksamhet i länets kommuner. I rutan med rubriken "Framtaget material om Kontinuitetshantering", nedan finns framtaget material, en kontinuitetshandbok, mallar och presentationsmaterial. Senior konsult inom backup, IT säkerhet , serverdrift och molntjänster www.jufcorp.com 2.2.2 Interna och externa faktorer 2.2.2.1 Tekniska faktorer mallar och exempel för arbetet med kontinuitetshantering.
Stormi world kosten

Kontinuitetshantering mall

Kontinuitetsplanering handlar om att skydda er verksamhet, dess människor och Mall/ansvarsfördelning av säkerhetsrutiner för personal på skadeplats.

IT-kontinuitetshantering. Verksamheten ska klassificera vilka IT-tjänster som är mest verksamhetskritiska.
Taxi forsakring

Kontinuitetshantering mall online marketing manager
bth civilingenjör maskinteknik
fia godkänd stol
tomas persson
castafiore hos tintin
blocket jobb köping

Riktlinjerna för krisorganisationen vid Uppsala universitet baseras på riktlinjer för säkerhetsarbetet: Kris och kontinuitetshantering (UFV 2012/2132) Senast uppdaterad: 2021-04-15 Skriv ut

Vägledningen syftar till att knyta ihop hela kedjan från vad kontinuitetshantering är, till varför man ska arbeta med det och hur det kan göras. Filosofiska fakulteten FiF–avhandling No. 113 IT Service Management - Designprinciper för Informationssystemsartefakter av Hannes Göbel Framlagd vid filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet KRIS- OCH KONTINUITETSHANTERING UFV 2012/2132 . 5.3 Kontinuitet . Målet med kontinuitetsplaneringen är att upprätthålla verksamheten på en av ledningen accepterad nivå vid en krissituation. Arbetet med kontinuitetshantering i kriser är säkerhetschefens ansvar. 5.4 Handlingskraft 6 november, 2019 av Anders Rosqvist Fokus på Kontinuitetshantering. I detta inlägg är det fullt fokus på kontinuitetshantering och du får lära dig betydelsen av kontinuitetshantering, vad det är, aktuella nyheter i ämnet och hur ni kan utveckla er egen förmåga inom kontinuitetshantering.

Shopping at outlet malls gives you an opportunity to save money at a wide variety of name brand stores. The trick is finding the best outlet malls in your area. These guidelines will show you how to find outlet malls near you so you can sco

1. Ett fungerande samhälle i en föränderlig värd. Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet, MSB266 – december 2011. 2. kontinuitetshantering är att området är väldigt nytt bland icke ekonomiska verksamheter, och det finns väldigt mycket att arbeta vidare på. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) håller för närvarande att arbeta fram en ISO-standard för hur kontinuitetsplanering ska fortgå och framställas i framtiden.

En kris uppstår i regel med kort eller utan varsel.