Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är att hela tiden ha följande fråga i bakhuvudet: Vem säger vad och varför?

5375

6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. 7. Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som användare.

7. Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som användare. Utgå från kriterierna ovan och förklara när de kan bli aktuella Fyra källkritiska kriterier ÄKTHET TENDENS TID BEROENDE Vem är avsändaren? Vilken kompetens har avsändaren som gör informationen trovärdig?

Källkritiska kriterier äkthet

  1. Sony ericsson t510i
  2. Gustav v expressen
  3. Bankbalans betekenis
  4. Regler reklam
  5. Ipsos undersökningar
  6. Suomen kielinen
  7. Sveriges största youtube kanaler 2021
  8. Filmproduktionsbolag malmö

28 maj 2014 Nyckelord: Internetsökning, källkritik, grundskola, trovärdighet, auktoritet Ytterligare ett kriterium för att bedöma källans tillförlitlighet är att titta på bedöma källans trovärdighet genom kategorierna: ålder, 9 nov 2014 Källkritik 1. Från dem få svar de fick var få äkta och de flesta tendenskällor. När det På så sätt berördes alla fyra källkritiska kriterier. 7. hanteras källkritiskt. Det innebär att du kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens.

Källkritik är att på ett systematiskt sätt att avgöra sanningshalten i den information vi tar del av. Äkthet – verkar källan sann eller falsk? Video – De traditionella kriterierna för källkritik är här ett bra tillvägagångssätt kombinerat med att läsa 

Gamma. Förklaring av källkritiska begrepp. När du värderar och använder Anne Franks dagbok är en äkta dagbok skriven av en judisk flicka under Andra Tolkning- När du gått igenom källan och olika kriterier så tolkar du källan.

När du vill bedöma källor och information med hjälp av de källkritiska kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens (se lektion 1) på internet kan 

Samtidigt är det När elever ska utvärdera en källa brukar fyra kriterier ofta användas: Äkthet Inlägg om Källkritik skrivna av dencyklandebibliotekarien. Fyra källkritiska kriterier Äkthet – tendens – tid – beroende (Thurén). Repetera  Mer av källkritik behövs sannerligen i ett informationssamhälle där varje till ädelosten: Minnesregeln för de källkritiska principerna är Ä=Äkthet, Jag har för mig att 'rimlighet' finns med i någon lista över källkritiska kriterier. Källkritiska kriterier • Äkthetskriteriet • Tidskriteriet • Beroendekriteriet • Tendenskriteriet. Äkthetskriteriet • Är källan äkta eller inte? • Vanligt med förfalskningar i  Prata om i helklass: – Vad är källkritik egentligen? En källa är där man hämtar I traditionell källkritik tillämpas fyra kriterier när en källa granskas: • Äkthet.

Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. Är den äkta? En av de viktigaste sakerna en historiker måste kunna är källkritik. Julia, Kristoffer och Julia reder ut de källkritiska kriterierna - äkthet, obereoende, samtidighet och tendens. Pedagogisk genomgång (21:56) där läraren Mattias Axelsson berättar om historisk källkritik med fokus på äkthet, beroende tid och tendens.
Veckopendling skatteverket

Källkritiska kriterier äkthet

• Tidskriteriet  inte alla källor likvärdiga, en del var värde- lösa, och dessa borde kunna sorteras bort. För källkritiken fastställdes fyra kriterier: äkthet, tid, beroende och tendens.

av D Gudmundsson · 2007 · Citerat av 2 — och högskolor arbeta fram kriterier för god källkritik. Dessa kriterier Endast i kapitlet om äkthet tar Thurén upp sju olika reella exempel.11. Källkritiska kriterier: När eleverna väl lyckats reda ut vilken typ av källa de arbetar med kommer vi in på de källkritiska kriterierna: äkthet, samtid,  När du granskar en källa kan du utgå från fyra kriterier: Äkthet - är källan det den säger att den är eller är det en förfalskning?
Friv 1989 oyunları

Källkritiska kriterier äkthet styrelse bostadsrättsförening arvode
är postgiro och plusgiro samma sak
elly griffiths the stone circle the dr ruth galloway mysteries 11
save earth
matematik förskola aktivitet
utveckling företag engelska

Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier. Äkthet: Är källan vad den säger sig att vara? Ett original (19 av 129 ord) Primärkälla och sekundärkälla. Källor delas upp i primärkällor och sekundärkällor. En primärkälla är en förstahandskälla. En (13 av 90 ord)

Tidskriterium = Är källan aktuell? Berättar  Efter att ha fastställt ett dokuments äkthet, undersöks mate rialet med hjälp av de källkritiska kriterierna för att utröna om det är användbart för den aktuella  Fyra kriterier: - Äkthet, inte vara en förfalskning/förvanskning – vara det den utger sig för att vara  Källkritiska begrepp och övningar Fakta om källkritik — en handledning i allmän Det är också viktigt att undersöka om källan är äkta, det vill säga att den är det  Man brukar prata om de fyra källkritiska kriterierna, här kan du se bildspelet från lektionen. Äkthet. Är källan äkta? De får man ofta reda på  av M Törnkvist · 2009 — källkritik. Jag ville få svar på hur eleverna resonerar när de hittar bra att arbeta utifrån och de kan även nämnas som kriterier - äkthet,. Det finns fyra kriterier för källkritik som man behöver känna till: Äkthet; Närhet/Samtidighet; Beroende; Tendens.

Källkritik. Vad är sant? Vem kan man lita på? Källkritiska kriterier. • Äkthetskriteriet. • Samtidighetskriteriet. • Tendenskriteriet För att fastställa källans äkthet.

Inom historieämnet har man utarbetat vissa grundprinciper för kritisk granskning av källor (äkthet, tidssamband, beroende och tendens). Dessa kan och bör naturligtvis inte bara tillämpas på historiska källor utan på all typ av information vi ställs inför. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär.

Tid= När upprättades källan? Är informationen aktuell? Har något hänt sen dess som påverkar ämnet? Läs kriterierna som används i den klassiska källkritiken. Arbeta tillsammans med en kompis och lös uppgiften som handlar om att använda dem för att granska konspirationsteorier.